Regulamin Odznaki Instruktora Stulecia

ODZNAKA INSTRUKTOR STULECIA

HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE 1917 – 2017

REGULAMIN

 1. Odznaka INSTRUKTOR STULECIA upamiętnia 100-lecie powstania harcerskiego ruchu wodnego w Polsce i wśród Polaków i jest forma nagrodzenia i wyróżnienia instruktorów zajmujących się wychowaniem wodnym w ZHP.
 2. Odznaka INSTRUKTOR STULECIA ma formę znaczka wg załączonego wzoru.
 3. Odznakę INSTRUKTOR STULECIA otrzymują instruktorzy ZHP i członkowie Kadry ZHP, którzy w 2017 roku są członkami Związku Harcerstwa Polskiego.
 4. Odznakę INSTRUKTOR STULECIA zdobywa się od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.
 5. Odznakę INSTRUKTOR STULECIA otrzymuje osoba która:
  1. Wspiera w wychowaniu wodnym środowisko harcerskie,
  2. Jest wyróżniającą się postacią ruchu wodnego ZHP w swoim środowisku działania,
  3. Aktywnie pracuje na rzecz wychowania wodnego w Związku Harcerstwa Polskiego.
 6. Odznakę INSTRUKTOR STULECIA przyznaje Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP na wniosek:
  1. Własny,
  2. Pilota chorągwi / kierownika wydziału wychowania wodnego chorągwi,
  3. Komendanta chorągwi ZHP, komendanta hufca ZHP,
 7. Wniosek o nadanie odznaki INSTRUKTOR STULECIA stanowi załącznik do niniejszego regulaminu,
 8. Przyznanie odznaki potwierdzone zostaje pisemnie przez Kierownika Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP, wysłanym na adres wnioskującego.
 9. Odznaka jest uroczyście wręczana przez przedstawiciela Wydziału Wychowania Wodnego bądź władz chorągwi lub hufca.
 10. Wnioski składane droga mailową musza być wysłane z oficjalnego adresu w domenie zhp.pl lub zhp.net.pl.
 11. Koszt zakupu odznaki ponosi wnioskujący.
 12. Prowadzeniem ewidencji odznak i dystrybucją odznak do komend harcerskich zajmuje się Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP – sklep-cwm.shoper.pl

Karta zdobywania Odznaki Stulecia

Aby zdobyć Odznakę Stulecia należy wykonać 4 zadania:

 1. Wziąć udział w przynajmniej jednym Wydarzeniu 100 lecia – wodniackim spływie, rejsie, zlocie, spartakiadzie w swoim środowisku, o charakterze ponadlokalnym,
 2. Wziąć udział w zbiórce na temat historii lub tradycji harcerskich wodniaków,
 3. Zdobyć w 2017 roku przynajmniej jedną sprawność wodniacką (nie dotyczy instruktorów),
 4. Opublikować zdjęcie z Banderą ZHP lub Flagą 100 lecia: na wydarzeniu Stulecie Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce na portalu facebook.com (nie dotyczy osób poniżej 13 roku życia) lub przesłała zdjęcie z Banderą ZHP lub flagą na adres [email protected]

Odznakę mogą przyznawać drużynowi ZHP na podstawie karty, która jest do pobrania tutaj.

Regulamin zdobywania Odznaki Stulecia

Odznaka Stulecia
Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce 1917-2017

 1. Odznaka upamiętnia 100 lecie powstania harcerskiego ruchu wodnego w Polsce i wśród Polaków.
 2. Odznaka ma formę plakietki wg załączonego wzoru.
 3. Odznakę mogą zdobywać wszystkie osoby, które w 2017 roku są członkami Związku Harcerstwa Polskiego.
 4. Odznakę zdobywa się od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.
 5. Odznakę otrzymuje osoba która:
  1. Wzięła udział w przynajmniej jednym Wydarzeniu 100 lecia – wodniackim spływie, rejsie, zlocie, spartakiadzie w swoim środowisku, o charakterze ponadlokalnym,
  2. Wzięła udział w zbiórce na temat historii lub tradycji harcerskich wodniaków,
  3. Zdobyła w 2017 roku przynajmniej jedną sprawność wodniacką (nie dotyczy instruktorów),
  4. Opublikowała zdjęcie z Banderą ZHP lub Flagą 100 lecia: na wydarzeniu Stulecie Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce na portalu facebook.com (nie dotyczy osób poniżej 13 roku życia) lub przesłała zdjęcie z Banderą ZHP lub flagą na adres [email protected],
 6. Lista Wydarzeń 100 lecia jest opublikowana na stronie www.harc2o.zhp.pl,
 7. Odznakę, na podstawie wypełnionej karty przyznają:
  1. Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP,
  2. Centrum Wychowania Morskiego ZHP,
  3. Chorągwiane wydziały wychowania wodnego lub zespoły pilota
  4. Komendy harcerskie,
  5. Drużynowi gromad zuchowych i drużyn harcerskich w Polsce,
 8. Dystrybucją i sprzedażą plakietek do komend harcerskich zajmuje się Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP – sklep-cwm.shoper.pl.

Regulamin wydarzenia stulecia

REGULAMIN

Zdobywania tytułu WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE

 1. W celu upamiętnienia 100 lecia istnienia harcerstwa wodnego w Polsce, Wydział Wychowania Wodnego ZHP wyróżnia wybrane przedsięwzięcia programowe tytułem WYDARZENIE 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE.
 2. Tytuł Wydarzenie 100 lecia Harcerskiego Ruchu Wodnego przysługuje przedsięwzięciom programowym organizowanym pomiędzy 1 stycznia 2017 a 31 grudnia 2017 i spełniającym warunki niniejszego regulaminu.
 3. Tytuł WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE otrzymuje przedsięwzięcie programowe (np. zlot, rajd, spływ, spartakiada, rejs, konferencja, warsztaty, itp.) które:
  • Ma charakter wodniacki lub realizuje elementy programu wychowania wodnego,
  • Ma charakter ponadlokalny,
  • Jest istotne dla środowiska harcerskiego,
  • W programie nawiązuje do historii harcerskiego ruchu wodnego w Polsce,
 4. Przedsięwzięcie programowe, które otrzymuje tytuł WYDARZENIE 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE ma prawo do:
  • Używania podczas trwania wydarzenia Flagi Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego,
  • Oznaczenia wszelkich materiałów i stron internetowych logiem stulecia harcerskiego ruchu wodnego w Polsce,
  • Bycia promowanym przez Wydział Wychowania Wodnego ZHP,
 5. Przedsięwzięcie programowe, które otrzymuje tytuł WYDARZENIE 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE ma obowiązek do:
  • Naszycia na Fladze Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego plakietki lub przypięcia znaczka wydarzenia,
  • Godnej ekspozycji Flagi Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce,
  • Przesłania relacji z Wydarzenia do Wydziału Wychowania Wodnego ZHP,
  • Opłacenia kosztów przesłania Flagi Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce.
 6. Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP powołuje kapitułę, która ocenia przedsięwzięcia programowe ubiegające się o tytuł WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE.
 7. Organizator przedsięwzięcia ubiegającego się o tytuł WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE zwraca się z wnioskiem drogą mailową do Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP z wnioskiem o przyznanie tytułu WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE.
 8. Wniosek o którym mowa w pkt. 7 należy złożyć najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 9. Kapituła oceniająca przedsięwzięcia programowe rozpatruje wniosek organizatora w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi kapituły, uważa się, że zgłoszone przedsięwzięcie otrzymało tytuł WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE.

Wydarzenia stulecia

Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce 1917 – 2017

1. Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP, Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP, 17 – 19 lutego 2017, Gdynia
2. Zawody Pływackie Stołecznej Chorągwi ZHP z okazji 100 lecia Ruchu Wodnego w ZHP, Chorągiew Stołeczna, 4 marca 2017, Warszawa,
3.Odrzański Spływ Wiosenny, Chorągiew Śląska, 16 – 21 maja 2017, rzeki Odra, Ruda, Kanał Gliwicki,
4. Harcerska Noc Muzeów w Warszawie, Chorągiew Stołeczna i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, 20 maja 2017, Warszawa
5. 60 lat minęło. 60 lecie 10. HDŻ z Katowic – Szopienic, 10. HDŻ, Chorągiew Śląska, 3 czerwca 2017, Stanica 10 HDŻ, ul. Morawa 119, 40-353 Katowice – Szopienice,
6. Spartakiada Drużyn Wodnych Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej,9 – 11 czerwca 2017, Harcerska Stanica Wodna „Rościmin”,
7. Rejs Harcerze na Tall Ship Races, CWM ZHP, 30 lipca – 6 sierpnia 2017, Zawisza Czarny, Kłajpeda – Szczecin,
8. Zlot Chorągwi Podkarpackiej ZHP, 13-18 sierpnia 2017, Stanica Harcerska Hufca ZHP Tarnobrzeg w Olchowcu,
9. Trasa VI na Wędrowniczej Watrze, 19-22 sierpnia 2017, Iława – Siemiany (Rejs),
10. Spratakiada Drużyn Wodnych, Chorągiew Gdańska, 21 – 23 września 2017, Gdańsk,