Karta zdobywania Odznaki Stulecia

Aby zdobyć Odznakę Stulecia należy wykonać 4 zadania:

 1. Wziąć udział w przynajmniej jednym Wydarzeniu 100 lecia – wodniackim spływie, rejsie, zlocie, spartakiadzie w swoim środowisku, o charakterze ponadlokalnym,
 2. Wziąć udział w zbiórce na temat historii lub tradycji harcerskich wodniaków,
 3. Zdobyć w 2017 roku przynajmniej jedną sprawność wodniacką (nie dotyczy instruktorów),
 4. Opublikować zdjęcie z Banderą ZHP lub Flagą 100 lecia: na wydarzeniu Stulecie Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce na portalu facebook.com (nie dotyczy osób poniżej 13 roku życia) lub przesłała zdjęcie z Banderą ZHP lub flagą na adres [email protected]

Odznakę mogą przyznawać drużynowi ZHP na podstawie karty, która jest do pobrania tutaj.

Regulamin zdobywania Odznaki Stulecia

Odznaka Stulecia
Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce 1917-2017

 1. Odznaka upamiętnia 100 lecie powstania harcerskiego ruchu wodnego w Polsce i wśród Polaków.
 2. Odznaka ma formę plakietki wg załączonego wzoru.
 3. Odznakę mogą zdobywać wszystkie osoby, które w 2017 roku są członkami Związku Harcerstwa Polskiego.
 4. Odznakę zdobywa się od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.
 5. Odznakę otrzymuje osoba która:
  1. Wzięła udział w przynajmniej jednym Wydarzeniu 100 lecia – wodniackim spływie, rejsie, zlocie, spartakiadzie w swoim środowisku, o charakterze ponadlokalnym,
  2. Wzięła udział w zbiórce na temat historii lub tradycji harcerskich wodniaków,
  3. Zdobyła w 2017 roku przynajmniej jedną sprawność wodniacką (nie dotyczy instruktorów),
  4. Opublikowała zdjęcie z Banderą ZHP lub Flagą 100 lecia: na wydarzeniu Stulecie Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce na portalu facebook.com (nie dotyczy osób poniżej 13 roku życia) lub przesłała zdjęcie z Banderą ZHP lub flagą na adres [email protected],
 6. Lista Wydarzeń 100 lecia jest opublikowana na stronie www.harc2o.zhp.pl,
 7. Odznakę, na podstawie wypełnionej karty przyznają:
  1. Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP,
  2. Centrum Wychowania Morskiego ZHP,
  3. Chorągwiane wydziały wychowania wodnego lub zespoły pilota
  4. Komendy harcerskie,
  5. Drużynowi gromad zuchowych i drużyn harcerskich w Polsce,
 8. Dystrybucją i sprzedażą plakietek do komend harcerskich zajmuje się Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP – sklep-cwm.shoper.pl.