Inauguracja Współzawodnictwa Drużyn Wodnych o Proporzec Leonida Teligi

Startujesz? Wspierasz? Kibicujesz?

Weź udział w Inauguracji Współzawodnictwa Drużyn Wodnych o Proporzec Leonida Teligiza za pomocą aplikacji MS TEAMS! W żołnierskim skrócie:
1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
2. Przygotuj ze swoim środowiskiem krótką, 4 minutową prezentację. Możecie opowiadać, śpiewać, zrobić pokaz musztry, żeglować albo cokolwiek, co zaprezentuje Wasze środowisko.
3. Zaplanujcie nadawanie z miejsca działania drużyny (akwen, stanica, przystań, jacht, harcówka) lub z miejsca związanego z Leonidem Teligą (ulica, szkoła jego imienia, pomnik).
4. Załóż mundur.
5. 4 października połącz się przez MS Teams z harcerzami wodniakami z całej Polski. Zadbaj o dobrą jakość dźwięku i obrazu.
6. Zamelduj Naczelniczce ZHP gotowość do udziału, wspierania, kibicowania we Współzawodnictwie Drużyn Wodnych o Proporzec Leonida Teligi.
7. Pozdrów wszystkich biorących udział w zbiórce!

Po uzupełnieniu ankiety dostaniecie link do MS TEAMS oraz dalsze instrukcje.

Czuwaj!