Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP 2019

Łódź 15 – 17 marca 2019

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP, Zespół Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP oraz Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zapraszają na konferencję Wychowanie Wodne w ZHP, która odbędzie się w Łodzi w dniach 15 – 17 marca 2019.

Cel konferencji
Celem konferencji jest:
-Omówienie i ustalenie ram programowo-organizacyjnych harcerstwa wodnego w ZHP na najbliższe lata,
-Rozwijanie ogólnopolskiej sieci osób zajmujących się wychowaniem wodnym,
-Prezentacja i wymiana dobrych praktyk między liderami środowisk wodnych,
-Promocja bezpieczeństwa i odpowiedzialności w aktywnościach związanych z wodą.

Tematyka konferencji
Podczas konferencji będziemy rozmawiać między innymi o:
-Współzawodnictwie drużyn o proporzec Leonida Teligi w październiku 2019 roku,
-Wdrażaniu w ZHP Patentu Flagowego Drużyny Wodnej Związku Harcerstwa Polskiego,
-Certyfikowaniu ośrodków wodnych ZHP,
-Organizacji modułu wodnego podczas organizowanego w Gdańsku w roku 2020 EuroJam,
-Pomysłach programowych dla wychowania wodnego,
-Kwestiach z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i odpowiedzialnością w wychowaniu wodnym.

Wieczorem w sobotę 16 marca będziemy wspólnie przygotowywać wieczór regionalny podczas którego wszystkie środowiska uczestniczące w konferencji będą mogły zaprezentować swój region.
Ponadto podczas konferencji wręczone zostaną nagrody w konkursie „Harcerski Rejs Roku 2018” i “Harcerski Spływ Roku 2018”. Szczegółowy program oraz tematyka wystąpień zostaną ogłoszone w połowie lutego.

Termin
Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dniach 15-17 marca w Sali Kinowej Politechniki Łódzkiej oraz siedzibie Chorągwi Łódzkiej ZHP.

Zgłoszenia referatów / prezentacji
Wszystkie osoby oraz środowiska zainteresowane mogą zgłosić chęć przygotowania wystąpienia na konferencji. Wystąpienie może trwać do 20 min, po którym przewidujemy 10 minut dyskusji, i może zawierać prezentację multimedialną lub film. Streszczenia wystąpień prosimy przesyłać do dnia 5 lutego na adres woda@zhp.pl. W zgłoszeniu wystąpienia należy zamieścić:
-imię i nazwisko prowadzącego,
-stopień, środowisko (afiliacja),
-tytuł prezentacji,
-jedno zdanie opisujące temat prezentacji.
-streszczenie wystąpienia (na około 500 znaków).
Wystąpienia zostaną zaakceptowane do dnia 15 lutego 2019.

Uczestnicy
W konferencji uczestniczyć może każda osoba zainteresowana szeroko rozumianym wychowaniem wodnym w ZHP oraz jego rozwojem i wykorzystaniem pracy harcerskiej. W szczególności do udziału zapraszamy instruktorów oraz osoby pełniące funkcje instruktorskie w harcerskich drużynach wodnych. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem sytemu rezerwacyjnego od 1 do 28 lutego 2019.

Wpisowe
Pełen koszt konferencji wynosi 95 zł (dla studentów z aktualną legitymacją przewidujemy zniżkę do 75 zł). Wpisowe należy przelać na konto bankowe przesłane w mailu po akceptacji zgłoszenia. Zgłoszenia na konferencję będą przyjmowane do dnia 28.02.2019 r. w formie formularza aplikacyjnego (link w informacji o konferencji na stronie Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP .

Organizatorzy zapewniają
Atrakcyjny program główny i dodatkowe atrakcje w ramach programu gospodarzy
Noclegi w warunkach biwakowych we własnym śpiworze (sale szkolne, materace)
Pełne wyżywienie (od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę)
Kącik kawowy przez cały czas trwania konferencji
Materiały konferencyjne
Certyfikaty uczestnictwa w konferencji (dla zainteresowanych)