Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP – Leszno 2020

W Lesznie zakończyła się Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP organizowana przez Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP i Zespól Pilota Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

W konferencji, w dniach 6 – 8 marca 2020, uczestniczyło blisko 90 instruktorów reprezentujących Chorągwie Gdańską, Zachodniopomorską, Warmińsko–Mazurską, Białostocką, Mazowiecką, Stołeczną, Łódzką, Lubelską, Ziemi Lubuskiej, Śląską, Podkarpacką i Wielkopolską oraz osoby niezrzeszone w ZHP. Konferencja odbyła się w gościnnych pomieszczeniach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie.

Patronat Honorowy nad Konferencją objął Prezydent Leszna p. Łukasz Borowiak.

Konferencję otworzyła hm. Lucyna Czechowska – zastępczyni Naczelniczki ZHP ds. wychowania. Mówiła, że specjalność wodna doskonale wspiera wychowanie młodego człowieka we wszystkich obszarach. Uczestników konferencji, w imieniu Prezydenta Leszna p. Łukasza Borowiaka oraz w imieniu p. Dyrektor ZSE Ireny Szynkarek, powitał dr Piotr Jóźwiak – Wiceprezydent Leszna. Życzył wszystkim dobrego pobytu w Lesznie i przypomniał słowa Jana Kasprowicza o tym, że wszyscy jesteśmy od morza.

Konferencja składała się z trzech bloków. Pierwszym z nich, były prelekcje historyczne. W roku w którym Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP reaktywuje Współzawodnictwo o Proporzec leonida Teligi, instruktor Wydziału hm. Marian Uherek przybliżył uczestnikom konferencji postać pierwszego Polaka, który samotnie opłynął kulę ziemską, a który był harcerzem z Grodziska mazowieckiego i który, podczas samotnej podróży, miał ze sobą proporzec Zastępu Niedźwiedzi, który dziś jest naszym trofeum we współzawodnictwie.

W 85 rocznicę uroczystego przekazania przez Prezydenta Mościckiego terenu pod budowę morskiej bazy harcerskiej w Gdyni, hm. Rafał Klepacz – Komendant Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni, opowiedziało historii CWM ZHP oraz jego wspływu na wychowanie morskie młodzieży.

Hm. Mirosław Froń z Chorągwi Podkarpackiej ZHP przybliżył postać kapitana Henryka Jaskóły i program wychowawczy opracowany w Chorągwi Podkarpackiej ZHP oparty o dokonania i myśli kapitana Jaskóły.

Druga część konferencji miała charakter warsztatowy. W małych grupach rozmawiano o bezpieczeństwie prowadzenia zająć nad wodą, organizacji żywienia podczas rejsów, realizacji programu wychowania wodnego w drużynie oraz o tym, jak zorganizować drużynę wodną do pracy. Uczestników konferencji w trakcie warsztatów odwiedził Prezydent Leszna p. Łukasz Borowiak.

Trzecia część konferencji była dyskusją nad uchwałą Rady Naczelnej ZHP ze stycznia 2020 roku o Wychowaniu Morskim w ZHP. Do uczestników konferencji dołączyła Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad, która obserwowała toczą się dyskusje. Przedmiotem tej dyskusji jest sposób prowadzenia wychowania morskiego w ZHP, otwarte pytanie, czy do wychowania morskiego niezbędne jest posiadanie własnego żaglowca szkolnego o centralnego ośrodka nad morzem. Po części panelowej, uczestnicy kontynuowali dyskusję w grupach: o szkoleniach żeglarskich, przyszłości żaglowca Zawisza Czarny i przyszłości CWM ZHP. Prace nad uchwałą Rady Naczelnej w sprawie wychowania morskiego zapoczątkowane podczas konferencji w Lesznie, będą kontynuowane w środowiskach, tak aby na do kwietnia 2021 roku powstał dokument, który będzie przedstawiony władzom ZHP.

W przerwie między blokami, Urząd miasta Leszno zorganizował dla uczestników konferencji zwiedzania miasta szlakiem Króla Stanisława Leszczyńskiego. Spacer i zwiedzanie Leszna, oprócz walorów krajoznawczych i historycznych, był też doskonałym przerywnikiem pozwalającym na chwilę wyjść z pomieszczenia.

Wieczorem odbyła się Gala Nagród Harcerski Rejs Roku. Przed galą Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad oraz Komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP hm. Eliza Gilewska, wręczyły Medal Za zasługi w wychowaniu wodnym ZHP im. Generała Mariusza Zaruskiego druhowi hm. Zdzisławowi Rychterowi z Chorągwi Zachodniopomorskiej.

W czasie Gali wręczono nagrody:

Harcerski Rejs Morski Roku 2019 – dla Hufca Warszawa Praga Północ za rejs na jachcie sy Delphia III po Morzu Bałtyckim,

Harcerski Rejs Śródlądowy Roku 2019 – dla Bractwa Harcerskiej Bandery za rejs tratwą po rzece Bug,

Harcerski Spływ Roku 2019 – 134. Warszawska Gromada Zuchowa – za spływ rzeką Białą i jeziorem Białym.

Harcerskie Wydarzenie Wodne Roku 2019 – dla Zespołu Pilota Chorągwi Stołecznej – za organizację wydarzenia polegającego na organizacji zajęć na wodzie dla dzieci z zaburzeniami zachowania.

Galę uświetnił występ zespołu „Grupa na swoim”, który zaprezentował piosenki turystyczne, harcerskie i żeglarskie.

Już zupełnie na koniec dnia odbył się wieczór regionów, podczas którego Zespoły Chorągwiane prezentowały swój dorobek i przybliżały region.

W niedzielę, 8 marca, po podsumowaniu konferencji, a przed powrotem do domu uczestnicy konferencji odwiedzili Klub Żużlowy Unia Leszno, spotkali się z zawodnikami i obejrzeli sportowe motocykle. Następnie autokarem pojechali do Rydzyny, gdzie zwiedzili Zamek Sułkowskich oraz harcerską stanicę żeglarską hufca ZHP Leszno w Rydzynie.

Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP w Lesznie w 2020 roku otworzyła pewien nowy etap w historii harcerskiego ruchu wodnego w Polsce. Po pięciu latach od publikacji programu wychowania wodnego ZHP przychodzi czas na jego lifting, ciągle stoimy przed decyzją o tym, jak ma wyglądać wychowanie morskie w ZHP i czemu ma służyć, rozpoczynamy proces kategoryzacji drużyn wodnych poprzez przyznawania Patentu Wodnej Drużyny Flagowej ZHP dla drużyn oraz reaktywowanie współzawodnictwa drużyn wodnych o Proporzec Leonida Teligi. Konferencja w Lesznie pokazała, że ruch wodny w ZHP jest tworem żywym, ciągle poszukującym i rozwijającym się.

Działania zapoczątkowane na konferencji będą konstytuowane ciągu najbliższego roku, na podsumowane zostaną na kolejnej konferencji, która będzie miała miejsce w 2021 roku, tym razem w Gdańsku.