Motorowodne

Idee stopni

JUNGA MOTOROWODNY

Skończył 10 lat, potrafi bezpiecznie poruszać się po jachcie, zna podstawowe węzły, rozróżnia elementy jachtu. Umie wiosłować w łodzi żaglowej lub motorowej.

KADET MOTOROWODNY

Skończył 12 lat, potrafi samodzielnie pokierować łodzią o napędzie motorowym z silnikiem przyczepnym. Jest sprawnym członkiem załogi jachtu, potrafi operować sterem, manetką, pracować na cumach i odbijaczach. Sprawnie wykonuje komendy.

STERNIK MOTOROWODNY

Skończył 14 lat, potrafi wykonać podstawowe manewry na jachcie motorowym na silniku. Umie pokierować załogą jachtu motorowego, ma wiedzę wystarczającą do kierowania jachtem śródlądowym. Posiada patent sternika motorowodnego.

STARSZY STERNIK MOTOROWODNY

Skończył 16 lat, posiada patent sternika motorowodnego, potrafi kierować jachtami kabinowymi, sprawnie przeprowadza manewry na silniku. Jest przygotowany do samodzielnego kierowania każdym jachtem śródlądowym, i do prowadzenia pierwszych rejsów po wodach morskich osłoniętych w strefie do 2 mil od brzegu, w porze dziennej.