Nurkowe

Idee stopni

JUNGA RATOWNICZY

Skończył 10 lat, interesuje się nurkowaniem ze sprzętem, przygotowuje się do zdobycia stopnia płetwonurka.

KADET RATOWNICZY

Skończył 12 lat, stara się zdobyć uprawnienia płetwonurkowe, doskonali techniki nurkowania.

PŁETWONUREK

Potrafi wykonać nurkowania ze sprzętem, skompletować sprzęt na nurkowanie i wykonać nurkowanie z doświadczonym partnerem. Zdobył podstawowy stopień nurkowy w uznanej federacji nurkowej (PADI, PSAI, SSI, SDI, NAUI, CMAS).

ZAAWANSOWANY PŁETWONUREK

Skończył 16 lat, wykonał kilka nurkowań na głębokość większą niż 15 metrów. Zdobył stopień zaawansowanego płetwonurka (AOWD) w uznanej federacji nurkowej (PADI, PSAI, SSI, SDI, NAUI, CMAS)