Żeglarskie

Idee stopni

JUNGA ŻEGLARSKI

Skończył 10 lat, potrafi bezpiecznie poruszać się po jachcie, zna podstawowe węzły, rozróżnia elementy jachtu. Umie wiosłować w łodzi wiosłowej lub żaglowej.

KADET ŻEGLARSKI

Skończył 12 lat, potrafi samodzielnie pokierować jachtem typu ket lub jachtem slup o długości do 6 m na żaglach. Jest sprawnym członkiem załogi jachtu żaglowego, potrafi operować sterem, szotami, pracować na cumach i odbijaczach. Sprawnie wykonuje komendy.

ŻEGLARZ JACHTOWY

Skończył 14 lat, potrafi wykonać podstawowe manewry na jachcie o długości powyżej 5 metrów, pod żaglami i na silniku. Umie pokierować załogą jachtu żaglowego, ma wiedzę wystarczającą do kierowania jachtem śródlądowym. Posiada patent żeglarza jachtowego.

STERNIK

Skończył 16 lat, posiada patent żeglarza jachtowego, potrafi kierować jachtami kabinowymi, sprawnie przeprowadza manewry na żaglach i na silniku. Jest przygotowany do samodzielnego kierowania każdym jachtem śródlądowym i do prowadzenia pierwszych rejsów po wodach morskich osłoniętych w strefie do 2 mil od brzegu, w porze dziennej.

 

Stopnie wodniackie

Harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy zdobywają stopnie wodniackie w sześciu dyscyplinach:

 1. żeglarstwo,
 2. kajakarstwo,
 3. wioślarstwo,
 4. motorowodniactwo,
 5. płetwonurkowanie,
 6. ratownictwo wodne.

W każdej z nich do zdobycia są stopnie na sześciu poziomach:

 1. poziom junga (żeglarski, motorowodny, wioślarski, kajakarski, płetwonurkowy, ratowniczy) dla harcerzy w wieku 10-12 lat,
 2. poziom kadet (żeglarski, motorowodny, wioślarski, kajakarski, płetwonurkowy, ratowniczy) dla harcerzy i harcerzy starszych w wieku 12-14 lat,
 3. poziom podstawowy (żeglarz jachtowy, sternik motorowodny, wioślarz, kajakarz, płetwonurek, młodszy ratownik wodny ZHP) – dla harcerzy starszych w wieku 14-16 lat,
 4. poziom zaawansowany (sternik jachtowy, starzy sternik motorowodny, sternik łodzi wiosłowej, starszy kajakarz, starszy płetwonurek, ratownik wodny ZHP) – dla wędrowników w wieku 16-18 lat,
 5. poziom mistrzowski (jachtowy sternik morski, morski sternik motorowodny, organizator spływów, płetwonurek ratownik, ratownik wodny RP) – dla kadry ZHP,
 6. W niektórych dyscyplinach wprowadzono też stopień profesjonalny: kapitan jachtowy, kapitan motorowodny, divemaster.

 

Stopnie i Sprawności

Zaangażowanie uczestników programu chcemy zwiększyć poprzez wykorzystanie elementów grywalizacji. Grywalizacja to metoda modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia ich zaangażowania. Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji, współpracy itp. Grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe.

Jak działa Program Wychowania Wodnego?

Zuchy zdobywają jeden stopień – zuch wodny. Zdobywa się go poprzez zdobycie sprawności indywidualnych i zespołowych.
Harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy zdobywają stopnie wodniackie w sześciu dyscyplinach:

 1. żeglarstwo,
 2. kajakarstwo,
 3. wioślarstwo,
 4. motorowodniactwo,
 5. płetwonurkowanie,
 6. ratownictwo wodne.

W każdej z nich do zdobycia są stopnie na sześciu poziomach:

 1. poziom junga,
 2. poziom kadet,
 3. poziom podstawowy,
 4. poziom zaawansowany,
 5. poziom mistrzowski,
 6. w niektórych dyscyplinach wprowadzono też stopień profesjonalny: kapitan jachtowy, kapitan motorowodny, divemaster.

Zdobycie stopnia na poziomie junga, kadet, podstawowym i zaawansowanym polega na zdobyciu określonych w regulaminie sprawności, przypisanych do zdobywanego stopnia, przy czym zdobycie stopnia podstawowego w specjalizacjach: żeglarskiej, motorowodnej i płetwonurkowej związane jest dodatkowo ze zdobyciem patentu żeglarskiego, motorowodnego lub nurkowego.
Zdobycie stopnia na poziomie mistrzowskim i profesjonalnym polega na uzyskaniu wewnętrznych lub zewnętrznych uprawnień specjalistycznych.
Należy pamiętać, że dla wszystkich stopni jest ustanowiona pewna grupa sprawności wspólnych, tzw. sprawności podstawowe, czyli ratownik, marynista, pływak, meteorolog.
Dla przykładu, aby zdobyć stopień kadeta żeglarskiego należy zdobyć wszystkie sprawności podstawowe na poziomie kadet (ratownik, marynista, pływak, meteorolog) oraz sprawności specjalizacji żeglarskiej na poziomie kadet (szyper, jurysta żeglarski, bosman, nawigator). Po zdobyciu kompletu sprawności podstawowych i specjalizacyjnych harcerz może otrzymać stopień. Stopień przyznaje drużynowy w swoim rozkazie.
Zadania na sprawności zdobywa się w dedykowanej do tego książeczce sprawności. Wykonanie poszczególnych zadań mogą potwierdzać:

 • drużynowi i instruktorzy ZHP, posiadający co najmniej stopień podstawowy w danej specjalizacji, do poziomu posiadanego stopnia,
 • specjaliści w danej specjalizacji spoza ZHP, posiadający stosowne uprawnienia.

Materiały dla drużynowego

W środku znajdziesz opis programu, regulamin zdobywania stopni i sprawności, wymagania na sprawności zuchowe, idee stopni wodniackich oraz wszelkie znaki graficzne (sprawności, stopnie). Nie znajdziesz tam jednak wymagań na poszczególne sprawności – są one tylko w książeczce harcerza.

Wersja A4, podobnie jak w przypadku powyższej książeczki, to wersja do wygodnego przeglądania na komputerze.

Wersja A5 to wersja do druku – drukujemy cały plik dwustronnie (obrót wzdłuż krótszego boku – ważne!), potem wystarczy każdą kartkę złożyć na pół i poukładać w odpowiedniej kolejności.

Materiały dla Drużynowego A4

Materiały dla Drużynowego A5

Książeczka sprawności harcerza

Znajdziesz w niej wymagania na sprawności, poukładane według kategorii (podstawowe, żeglarskie, motorowodne itd.). Jest to książeczka, w której harcerz może zbierać podpisy na potwierdzenie wykonania zadań oraz zdobycia stopni.

Wersja A4 to wersja do wygodnego przeglądania na komputerze – strony są poukładane po kolei, po jednej na arkusz, można drukować pojedyncze strony, ale raczej nie jest to wersja do pełnego druku.

Wersja A6 to wersja do wygodnego druku – należy wydrukować cały plik dwustronnie (obrót wzdłuż dłuższego boku – większość drukarek tak robi standardowo), jedna strona na arkusz. Następnie wystarczy przeciąć każdą kartkę na pół wzdłuż krótszego boku, wszystkie te połówki złożyć na pół, ułożyć w odpowiedniej kolejności i cieszyć się książeczką w formacie A6.

Książeczka sprawności harcerza – wersja A4
Książeczka sprawności harcerza – wersja A6

Regulamin Odznaki Instruktora Stulecia

ODZNAKA INSTRUKTOR STULECIA

HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE 1917 – 2017

REGULAMIN

 1. Odznaka INSTRUKTOR STULECIA upamiętnia 100-lecie powstania harcerskiego ruchu wodnego w Polsce i wśród Polaków i jest forma nagrodzenia i wyróżnienia instruktorów zajmujących się wychowaniem wodnym w ZHP.
 2. Odznaka INSTRUKTOR STULECIA ma formę znaczka wg załączonego wzoru.
 3. Odznakę INSTRUKTOR STULECIA otrzymują instruktorzy ZHP i członkowie Kadry ZHP, którzy w 2017 roku są członkami Związku Harcerstwa Polskiego.
 4. Odznakę INSTRUKTOR STULECIA zdobywa się od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.
 5. Odznakę INSTRUKTOR STULECIA otrzymuje osoba która:
  1. Wspiera w wychowaniu wodnym środowisko harcerskie,
  2. Jest wyróżniającą się postacią ruchu wodnego ZHP w swoim środowisku działania,
  3. Aktywnie pracuje na rzecz wychowania wodnego w Związku Harcerstwa Polskiego.
 6. Odznakę INSTRUKTOR STULECIA przyznaje Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP na wniosek:
  1. Własny,
  2. Pilota chorągwi / kierownika wydziału wychowania wodnego chorągwi,
  3. Komendanta chorągwi ZHP, komendanta hufca ZHP,
 7. Wniosek o nadanie odznaki INSTRUKTOR STULECIA stanowi załącznik do niniejszego regulaminu,
 8. Przyznanie odznaki potwierdzone zostaje pisemnie przez Kierownika Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP, wysłanym na adres wnioskującego.
 9. Odznaka jest uroczyście wręczana przez przedstawiciela Wydziału Wychowania Wodnego bądź władz chorągwi lub hufca.
 10. Wnioski składane droga mailową musza być wysłane z oficjalnego adresu w domenie zhp.pl lub zhp.net.pl.
 11. Koszt zakupu odznaki ponosi wnioskujący.
 12. Prowadzeniem ewidencji odznak i dystrybucją odznak do komend harcerskich zajmuje się Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP – sklep-cwm.shoper.pl

Karta zdobywania Odznaki Stulecia

Aby zdobyć Odznakę Stulecia należy wykonać 4 zadania:

 1. Wziąć udział w przynajmniej jednym Wydarzeniu 100 lecia – wodniackim spływie, rejsie, zlocie, spartakiadzie w swoim środowisku, o charakterze ponadlokalnym,
 2. Wziąć udział w zbiórce na temat historii lub tradycji harcerskich wodniaków,
 3. Zdobyć w 2017 roku przynajmniej jedną sprawność wodniacką (nie dotyczy instruktorów),
 4. Opublikować zdjęcie z Banderą ZHP lub Flagą 100 lecia: na wydarzeniu Stulecie Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce na portalu facebook.com (nie dotyczy osób poniżej 13 roku życia) lub przesłała zdjęcie z Banderą ZHP lub flagą na adres woda@zhp.pl

Odznakę mogą przyznawać drużynowi ZHP na podstawie karty, która jest do pobrania tutaj.

Regulamin zdobywania Odznaki Stulecia

Odznaka Stulecia
Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce 1917-2017

 1. Odznaka upamiętnia 100 lecie powstania harcerskiego ruchu wodnego w Polsce i wśród Polaków.
 2. Odznaka ma formę plakietki wg załączonego wzoru.
 3. Odznakę mogą zdobywać wszystkie osoby, które w 2017 roku są członkami Związku Harcerstwa Polskiego.
 4. Odznakę zdobywa się od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.
 5. Odznakę otrzymuje osoba która:
  1. Wzięła udział w przynajmniej jednym Wydarzeniu 100 lecia – wodniackim spływie, rejsie, zlocie, spartakiadzie w swoim środowisku, o charakterze ponadlokalnym,
  2. Wzięła udział w zbiórce na temat historii lub tradycji harcerskich wodniaków,
  3. Zdobyła w 2017 roku przynajmniej jedną sprawność wodniacką (nie dotyczy instruktorów),
  4. Opublikowała zdjęcie z Banderą ZHP lub Flagą 100 lecia: na wydarzeniu Stulecie Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce na portalu facebook.com (nie dotyczy osób poniżej 13 roku życia) lub przesłała zdjęcie z Banderą ZHP lub flagą na adres woda@zhp.pl,
 6. Lista Wydarzeń 100 lecia jest opublikowana na stronie www.harc2o.zhp.pl,
 7. Odznakę, na podstawie wypełnionej karty przyznają:
  1. Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP,
  2. Centrum Wychowania Morskiego ZHP,
  3. Chorągwiane wydziały wychowania wodnego lub zespoły pilota
  4. Komendy harcerskie,
  5. Drużynowi gromad zuchowych i drużyn harcerskich w Polsce,
 8. Dystrybucją i sprzedażą plakietek do komend harcerskich zajmuje się Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP – sklep-cwm.shoper.pl.