Regulamin wydarzenia stulecia

REGULAMIN

Zdobywania tytułu WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE

 1. W celu upamiętnienia 100 lecia istnienia harcerstwa wodnego w Polsce, Wydział Wychowania Wodnego ZHP wyróżnia wybrane przedsięwzięcia programowe tytułem WYDARZENIE 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE.
 2. Tytuł Wydarzenie 100 lecia Harcerskiego Ruchu Wodnego przysługuje przedsięwzięciom programowym organizowanym pomiędzy 1 stycznia 2017 a 31 grudnia 2017 i spełniającym warunki niniejszego regulaminu.
 3. Tytuł WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE otrzymuje przedsięwzięcie programowe (np. zlot, rajd, spływ, spartakiada, rejs, konferencja, warsztaty, itp.) które:
  • Ma charakter wodniacki lub realizuje elementy programu wychowania wodnego,
  • Ma charakter ponadlokalny,
  • Jest istotne dla środowiska harcerskiego,
  • W programie nawiązuje do historii harcerskiego ruchu wodnego w Polsce,
 4. Przedsięwzięcie programowe, które otrzymuje tytuł WYDARZENIE 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE ma prawo do:
  • Używania podczas trwania wydarzenia Flagi Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego,
  • Oznaczenia wszelkich materiałów i stron internetowych logiem stulecia harcerskiego ruchu wodnego w Polsce,
  • Bycia promowanym przez Wydział Wychowania Wodnego ZHP,
 5. Przedsięwzięcie programowe, które otrzymuje tytuł WYDARZENIE 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE ma obowiązek do:
  • Naszycia na Fladze Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego plakietki lub przypięcia znaczka wydarzenia,
  • Godnej ekspozycji Flagi Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce,
  • Przesłania relacji z Wydarzenia do Wydziału Wychowania Wodnego ZHP,
  • Opłacenia kosztów przesłania Flagi Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce.
 6. Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP powołuje kapitułę, która ocenia przedsięwzięcia programowe ubiegające się o tytuł WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE.
 7. Organizator przedsięwzięcia ubiegającego się o tytuł WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE zwraca się z wnioskiem drogą mailową do Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP z wnioskiem o przyznanie tytułu WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE.
 8. Wniosek o którym mowa w pkt. 7 należy złożyć najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 9. Kapituła oceniająca przedsięwzięcia programowe rozpatruje wniosek organizatora w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi kapituły, uważa się, że zgłoszone przedsięwzięcie otrzymało tytuł WYDARZENIA 100 lecia HARCERSKIEGO RUCHU WODNEGO W POLSCE.

Wydarzenia stulecia

Harcerskiego Ruchu Wodnego w Polsce 1917 – 2017

1. Konferencja Wychowanie Wodne w ZHP, Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP, 17 – 19 lutego 2017, Gdynia
2. Zawody Pływackie Stołecznej Chorągwi ZHP z okazji 100 lecia Ruchu Wodnego w ZHP, Chorągiew Stołeczna, 4 marca 2017, Warszawa,
3.Odrzański Spływ Wiosenny, Chorągiew Śląska, 16 – 21 maja 2017, rzeki Odra, Ruda, Kanał Gliwicki,
4. Harcerska Noc Muzeów w Warszawie, Chorągiew Stołeczna i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, 20 maja 2017, Warszawa
5. 60 lat minęło. 60 lecie 10. HDŻ z Katowic – Szopienic, 10. HDŻ, Chorągiew Śląska, 3 czerwca 2017, Stanica 10 HDŻ, ul. Morawa 119, 40-353 Katowice – Szopienice,
6. Spartakiada Drużyn Wodnych Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej,9 – 11 czerwca 2017, Harcerska Stanica Wodna „Rościmin”,
7. Rejs Harcerze na Tall Ship Races, CWM ZHP, 30 lipca – 6 sierpnia 2017, Zawisza Czarny, Kłajpeda – Szczecin,
8. Zlot Chorągwi Podkarpackiej ZHP, 13-18 sierpnia 2017, Stanica Harcerska Hufca ZHP Tarnobrzeg w Olchowcu,
9. Trasa VI na Wędrowniczej Watrze, 19-22 sierpnia 2017, Iława – Siemiany (Rejs),
10. Spratakiada Drużyn Wodnych, Chorągiew Gdańska, 21 – 23 września 2017, Gdańsk,