Program Wychowania Wodnego

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP opracował zestaw sprawności i stopni dla harcerzy zainteresowanych rozwojem zainteresowań związanych z wodą. W skrócie nazwaliśmy je stopnie i sprawności wodniackie, choć nie są one przeznaczone jedynie dla członków harcerskich drużyn wodnych. Wprost przeciwnie, należy podkreślić, że proponowane stopnie i sprawności mogą zdobywać wszyscy członkowie ZHP, w tym zuchy.

Stopnie i sprawności wodniackie to główna część Programu Wychowania Wodnego ZHP.

Program jest pilotażowo wprowadzony do ZHP. Pracę z tym programem rozpoczynamy od 1 września 2016 roku. Jednocześnie Wydział Wychowania Wodnego oprócz monitoringu stopni i sprawności rozpocznie prace nad pozostałymi elementami Programu Wychowania Wodnego ZHP.

Główne cele Programu Wychowania Wodnego:

  • rozwój fizyczny – kształtowany między innymi przez pływanie, wiosłowanie, nurkowanie;
  • rozwój obywatelski – kształtowany między innymi przez zdobywanie wiedzy o tradycji, historii, gospodarce morskiej i wodnej, znajomości akwenów;
  • podnoszenie poziomu wiedzy o ochronie środowiska i ekologii;
  • podnoszenie poziomu wiedzy o bezpieczeństwie wypoczynku nad wodą oraz uprawiania turystyki i sportów wodnych;
  • rozwój manualny – zdobywanie wiedzy technicznej (między innymi prace bosmańskie, praca z silnikami, samodzielne przygotowanie i wyposażenie środków pływających, prace szkutnicze, modelarstwo marynistyczne);
  • rozwój zaradności życiowej – przygotowanie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego, nauka odpowiedzialności, korzystania ze zdobyczy nauki i techniki.