Harcerski Rejs Roku 2018

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP w 2015 roku ustanowił coroczną nagrodę HARCERSKI REJS ROKU.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: Morski Harcerski Rejs Roku i Śródlądowy Harcerski Rejs Roku.

Celem nagrody HARCERSKI REJS ROKU jest: popularyzacja sportów wodnych wśród członków ZHP, promowanie harcerskich żeglarzy, promowanie bezpiecznego żeglowania, propagowanie nowych tras rejsów, aktywizowanie środowisk do organizacji ciekawych rejsów, wzmacnianie pozytywnego wizerunku ZHP w społeczeństwie, umożliwienie prezentacji środowisk na forum ogólnopolskim.

Nagrody zostaną wręczone podczas Gali na Konferencji Wychowanie Wodne w ZHP, w dniu 16 marca 2019 roku w Łodzi.


Regulamin nagrody Harcerski Rejs Roku 2018

1. Celem nagrody HARCERSKI REJS ROKU jest: popularyzacja sportów wodnych wśród członków ZHP, promowanie harcerskich żeglarzy, promowanie bezpiecznego żeglowania, propagowanie nowych tras rejsów, aktywizowanie środowisk do organizacji ciekawych rejsów, wzmacnianie pozytywnego wizerunku ZHP w społeczeństwie, umożliwienie prezentacji środowisk na forum ogólnopolskim.

2. Nagroda HARCERSKI REJS ROKU przyznawana jest w dwóch kategoriach:

a. Morski Harcerski Rejs Roku,

b. Śródlądowy Harcerski Rejs Roku.

3. O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie, które odbyły pomiędzy 1 stycznia 2018 a 31 grudnia 2018 rejs morski lub śródlądowy, który spełniał następujące warunki:

a. Był zorganizowany przez jednostkę harcerską (drużyna, szczep, krąg, hufiec itp.),

b. Brali w nim udział harcerze,

c. Odbywał się na jachcie (jachtach) żaglowym bądź motorowym,

d. Trwał dłużej niż 3 dni,

e. Wyróżnia się ze względu na swoją specyfikę, fabułę, trasę, zdarzenia jakie na nim zaszły bądź poziom trudności.

4. O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie wszystkich specjalności i również niepracujące z żadną specjalnością.

5. Zgłoszenia należy przesyłać w dowolnej formie (prezentacja, opis rejsu, plakat, film itp.) drogą elektroniczną na adres woda@zhp.pl do dnia 10 lutego 2019 roku.

6. W zgłoszeniu należy umieścić: datę rejsu, nazwę środowiska organizującego rejs, opis jednostki (jednostek) na której (których) został odbyty rejs, dokładną trasę rejsu, warunki meteorologiczne panujące na rejsie i przynajmniej trzy zdjęcia z rejsu.

7. Kapituła oceniając rejsy bierze pod uwagę:

a. Atrakcyjność akwenu,

b. Zdarzenia, przygody z jakimi zmierzyli się uczestnicy rejsu,

c. Bezpieczeństwo rejsu,

d. Atmosferę, obrzędowość, fabułę rejsu,

e. Stosowanie metody harcerskiej i/lub instrumentów metodycznych,

f. Ogólną trudność rejsu,

g. Walory krajoznawcze,

8. Nominacje do nagród zostaną ogłoszone w lutym 2019 roku, a nagroda zostanie wręczona podczas konferencji „Wychowanie Wodne w ZHP” w Łodzi w dniu 16 marca 2019