Harcerski Spływ Roku 2018

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP, zaprasza środowiska harcerskie do składania zgłoszeń w konkursie

HARCERSKI SPŁYW ROKU

1. Celem nagrody HARCERSKI SPŁYW ROKU jest:
a. popularyzacja wodnych form wiosłowych w ZHP,
b. promowanie form wiosłowych wśród harcerzy,
c. aktywizowanie środowisk do organizacji ciekawych spływów,
d. wzmacnianie pozytywnego wizerunku ZHP w społeczeństwie,
e. umożliwienie prezentacji środowisk na forum ogólnopolskim

2. Nagroda HARCERSKI SPŁYW ROKU przyznawana jest w kategorii spływ. O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie, które odbyły pomiędzy 1 stycznia a 30 grudnia 2018
roku spływ szlakiem o charakterze górskim lub nizinnym, który spełniał następujące warunki:
a. był zorganizowany przez jednostkę harcerską (drużyna, szczep, krąg, klub, hufiec itp.)
b. odbył się na jednostce wiosłowej
c. trwał dłużej niż 1 dzień
d. wyróżnia się ze względu na swoją specyfikę, fabułę, trasę, zdarzenia bądź poziom trudności

3. O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie wszystkich specjalności i również niepracujące ze żadną specjalnością

4. Zgłoszenia należy przesyłać w dowolnej formie (prezentacja, opis rejsu, plakat, film itp.)
drogą elektroniczną na adres kajaki@zhp.pl do dnia 20 lutego 2019 roku

5. Na zgłoszeniu należy umieścić: datę spływu, nazwę środowiska organizującego spływ, opis jednostki (jednostek) na której (których) został odbyty spływ, dokładną trasę spływu, program spływu.

6. Kapitułę nagrody Harcerski Rejs Roku stanowią:
a. Hm. Łukasz Czekajło – Członek GK ZHP
b. Phm. Anna Świerczyńska – członek Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP i szef zespołu Kajakowego
c. Marcin Chodorowski – Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”
d. Uta Kühn – Wiceprezes ds. Kajakarstwa dla wszystkich Polskiego Związku Kajakowego