Regulamin Harcerskiego Spływu Roku 2021

HARCERSKI SPŁYW ROKU

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP, zaprasza środowiska harcerskie do składania zgłoszeń w konkursie HARCERSKI SPŁYW ROKU.

 

 1. Celem nagrody HARCERSKI SPŁYW ROKU jest:
  popularyzacja wodnych form wiosłowych w ZHP,
  b. promowanie turystyki kajakowej wśród harcerzy,
  c. aktywizowanie środowisk do organizacji ciekawych spływów,
  d. wzmacnianie pozytywnego wizerunku ZHP w społeczeństwie,
  e. umożliwienie prezentacji środowisk na forum ogólnopolskim
  f. odkrywanie nowych destynacji turystycznych Polski wzdłuż szlaków wodnych i promowanie ich na forum ogólnopolskim
 2. Nagroda HARCERSKI SPŁYW ROKU przyznawana jest w kategorii

–  spływ wielodniowy – przez spływ wielodniowy rozumie się wyprawę kajakową na co najmniej 2 dni spływowe z przynajmniej jednym noclegiem.

–  spływ jednodniowy – przez spływ jednodniowy rozumie się wyprawę kajakową na jeden dzień – bez noclegu

O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie, które odbyły pomiędzy 1 stycznia a 30 grudnia spływ szlakiem o charakterze górskim lub nizinnym, który spełniał następujące warunki:
a. był zorganizowany przez jednostkę harcerską (drużyna, szczep, krąg, klub, hufiec itp.)
b. odbył się na jednostce wiosłowej

d. wyróżnia się ze względu na swoją specyfikę, fabułę, trasę, zdarzenia bądź poziom trudności

 1. O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie wszystkich specjalności i również niepracujące z żadną specjalnością
 2. Zgłoszenia należy przesyłać w dowolnej formie (prezentacja, opis rejsu, plakat, film itp.) drogą elektroniczną na adres [email protected] najpóźniej do 10 stycznia następnego roku.
  1. Na zgłoszeniu należy umieścić: datę spływu, nazwę środowiska organizującego spływ, opis jednostki (jednostek), na której (których) został odbyty spływ, dokładną trasę spływu, program spływu.
 3. Laureaci nagród zostają ogłoszeni w czasie corocznej Konferencji Wychowanie Wodne w ZHP.

Kapituła jest zmienna i konstytuuje się każdego roku.

SKŁAD KAPITUŁY KONKURSÓW rok 2022:

 • Polska Organizacja Turystyczna – Ryszard Jończyk
 • Polski Związek Kajakowy – Kajetan Broniewski – Medalista Olimpijski
 • ZHP – hm. Anna Świerczyńska – kierowniczka Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP
 • ZHP – hm. Rafał Klepacz – instruktor żeglarstwa, Kpt. Jachtowy
 • ZHP – phm. Wiktor Wróblewski – instruktor żeglarstwa, Kpt. Jachtowy, Pilot Chorągwi Łódzkiej