Regulamin Harcerskiego Wydarzenia Wodnego Roku 2021

HARCERSKI WYDARZENIE WODNE ROKU

Wydział Wychowania Wodnego GK ZHP, zaprasza środowiska harcerskie do składania zgłoszeń w konkursie HARCERSKI WYDARZENIE WODNE ROKU

 

Nagroda  WYDARZENIE WODNE przyznawana jest w kategorii wydarzeń promujących aktywności i wychowanie wodne gdzie indziej niesklasyfikowane:

 1. O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie, które zorganizowały i przeprowadziły pomiędzy 1 stycznia a 30 grudnia roku, za który przyznawana jest nagroda; wydarzenie wodne, które spełniało następujące warunki:
  a. Był zorganizowany przez jednostkę harcerską (drużyna, szczep, krąg, hufiec itp.),
  b. Brali w nim udział harcerze,
  c. Odbywał się w wodzie, na wodzie lub pod wodą
  d. Propagował wychowanie wodne
  e. Wyróżnia się ze względu na swoją specyfikę, fabułę, trasę, zdarzenia, jakie na nim zaszły bądź poziom trudności.
 2. O nagrodę mogą ubiegać się środowiska harcerskie wszystkich specjalności i również niepracujące z żadną specjalnością.
 3. W zgłoszeniu należy umieścić: datę wydarzenia, nazwę środowiska organizującego wydarzenie, opis wydarzenia, dokładną specyfikę wydarzenia i przynajmniej trzy zdjęcia lub inna formę prezentacji.
 4. Kapituła oceniająca bierze pod uwagę:
  a. Atrakcyjność akwenu,
  b. Zdarzenia, przygody, z jakimi zmierzyli się uczestnicy wydarzenia,
  c. Atmosferę, obrzędowość, fabułę,
  d. Stosowanie metody harcerskiej i/lub instrumentów metodycznych,
  e. Ogólną trudność wydarzenia,
  f. Walory krajoznawcze,
 5. Zgłoszenia należy przesyłać w dowolnej formie (prezentacja, opis rejsu, plakat, film itp.) drogą elektroniczną na adres [email protected] najpóźniej do 10 stycznia następnego roku. Na zgłoszeniu należy umieścić: datę wydarzenia, nazwę środowiska organizującego wydarzenie, opis jednostki (jednostek), na której (których) zostało odbyte wydarzenie, program wydarzenia.
 6. Laureaci nagród zostają ogłoszeni w czasie corocznej Konferencji Wychowanie Wodne w ZHP.

 

Kapituła jest zmienna i konstytuuje się każdego roku.

SKŁAD KAPITUŁY KONKURSÓW rok 2022:

 • Polska Organizacja Turystyczna – Ryszard Jończyk
 • Polski Związek Kajakowy – Kajetan Broniewski – Medalista Olimpijski
 • ZHP – hm. Anna Świerczyńska – kierowniczka Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP
 • ZHP – hm. Rafał Klepacz – instruktor żeglarstwa, Kpt. Jachtowy
 • ZHP – phm. Wiktor Wróblewski – instruktor żeglarstwa, Kpt. Jachtowy, Pilot Chorągwi Łódzkiej