Ratownicze

Idee stopni

JUNGA RATOWNICZY

Skończył 10 lat, przestrzega zasad bezpieczeństwa w działaniach na wodzie.

KADET RATOWNICZY

Skończył 12 lat, pełni funkcje ratownicze podczas spływów i rejsów drużyny i zastępu. Dopełnia wszelkich starań, by podczas działań na wodzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Pilnuje swoich kolegów z zastępu, by przestrzegali zasad bezpieczeństwa.

RATOWNIK WODNY ZHP

Wspiera swój zastęp lub drużynę w czynnościach ratowniczych podczas spływów lub rejsów. Doskonale pływa.

STARSZY RATOWNIK WODNY ZHP

Skończył 16 lat, pełni funkcje asystenta ratowników na kąpielisku, ukończył minimum 15 godzinny kurs pierwszej pomocy.