Wodna Drużyna Flagowa ZHP

Zdobądź Patent Flagowy Wodnej Drużyny Flagowej Związku harcerstwa Polskiego! 

Patent Flagowy Wodnej Drużyny Flagowej Związku Harcerstwa Polskiego jest dokumentem potwierdzającym prawo podnoszenia bandery ZHP przez drużynę wodną, a tym samym, jest potwierdzeniem, że drużyna spełnia wysokie standardy pracy harcerskiej i wodniackiej.

Drużyna taka, oprócz patentu i prawa noszenia Bandery ZHP, na prawo do używania tytułu Drużyna Wodna Drużyna Flagowa Związku Harcerstwa Polskiego i stanowi wzór dla innych drużyn Związku. O patent może ubiegać się drużyna harcerska prowadząca działalność wychowawczą metodami związanymi z działalnością wodną (np. drużyna żeglarska, kajakowa, drużyna płetwonurków itp.)

Patent Flagowy przyznawany jest rozkazem naczelnika ZHP.

O patent flagowy wnioskuje drużynowy, który składa wniosek do pilota chorągwi lub innej osoby odpowiedzialnej za wychowanie wodne w chorągwi. Wniosek, po weryfikacji przez pilota chorągwi jest przesyłany do naczelnika ZHP, który po zasięgnięciu opinii kierownika wydziału wychowania wodnego GK ZHP przyznaje drużynie patent flagowy i ogłasza to w swoim rozkazie.

Wodna Drużyna Flagowa ZHP jest upoważniona do:

  • podnoszenia Bandery harcerskiej na terenie swojej stanicy, na swoich jednostkach oraz w miejscu prowadzonych przez drużynę akcji.
  • noszenia na proporcach i mundurach plakietki Wodnej Drużyny Flagowej Związku Harcerstwa Polskiego.
  • używania na dokumentach logo Wodnej Drużyny Flagowej Związku Harcerstwa Polskiego.

Zapoznaj się z regulaminem zdobywania Patentu Wodnej Drużyny Flagowej ZHP.

Ściągnij wniosek o przyznanie patentu flagowego wodnej drużyny ZHP.